Travmuseum

Artikkelbilde

Momarken Travmuseum ble åpnet i 1999 som det første og hittil eneste i sitt slag i Norge. Det ble etablert som en del av av et interregprosjekt i nært samarbeid med Nordiska Travmuseet i Årjäng. Det Norske Travselskap var også med på finansieringen.

 

Målet for museet er å vise utviklingen av travsporten i Norge fra ”uskyldig” kappkjøring på isen til dagens milliardbedrift. Hovedfokus er lagt på utviklingen knyttet til området rundt Momarken, men den utviklingen er illustrerende for hele landet. Av den grunn jobber vi nå for at museet skal få status som riksanlegg for hele Norge.

 

Trinn 1, som altså ble åpnet i 1999, inneholder blant annet landets første startvogn, en gedigen premiesamling, en veterinærutstilling, en samling drakter og andre travrelikvier, i tillegg til en rekke bilder. Flere av banens mest sentrale løp fra de siste 30 år kan vises på video.

 

I 2006 åpnet trinn 2 med presentasjoner av flere av banens profiler, både 2- og 4-beinte. Videre finnes en sulkysamling som viser utviklingen gjennom en hundreårsperiode og et bibliotek med det meste av travsportslitteratur utgitt i Norge.

 

Museet er selvinstruerende, og det arbeides med tilrettelegging av undervisningsopplegg til bruk i grunnskole og videregående skole.