Styremøteprotokoller 2023

Skrevet av EJM,  16.01.2024

Referat styremøte nr.1 

Referat styremøte nr. 2

Referat styremøte nr. 3

Referat strategisamling 

Referat ordinær generalforsamling