Styremøte 20/11

03.12.2008

Nedenfor kan du laste ned styrenotatene fra møtet 20/11

Notatet lastes ned her.