Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld

Lisens nr.: 2202
Antall seire: 2 179
Antall starter: 21 742
Totalt inntjent: kr 121 670 373
Tlf.nr.: 91334344(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.teammidtfjeld.no/