Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 28052024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 35464000 24699250 10764750 1114 666 448 5399 3188 2211
Kaldblod Import 885500 447500 438000 6 4 2 54 35 19
Kaldblod utlreg 414500 312000 102500 27 20 7 47 30 17
Kaldblod Totalt 36764000 25458750 11305250 1147 690 457 5500 3253 2247
Varmblod Helnorsk 30549750 18072000 12477750 930 536 394 4272 2449 1823
Varmblod Import 9573750 7780000 1793750 271 191 80 1274 918 356
Varmblod utlreg 3363000 2617000 746000 129 90 39 262 193 69
Varmblod Totalt 43486500 28469000 15017500 1330 817 513 5808 3560 2248
Hester Totalt 80250500 53927750 26322750 2477 1507 970 11308 6813 4495
Antall løp i året
kaldblod: 596 herav auto: 247
varmblod: 665 herav auto: 508

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 602000 469000 133000 45 29 16 82 55 27
Kaldblod Totalt 602000 469000 133000 45 29 16 82 55 27
Varmblod Helnorsk 1102000 534500 567500 37 20 17 74 37 37
Varmblod Import 110000 97000 13000 9 7 2 25 23 2
Varmblod utlreg 39500 27000 12500 5 3 2 8 4 4
Varmblod Totalt 1251500 658500 593000 51 30 21 107 64 43
Hester Totalt 1853500 1127500 726000 96 59 37 189 119 70

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4829000 2919750 1909250 167 86 81 663 346 317
Kaldblod Import 361000 0 361000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 24000 10000 14000 3 2 1 5 2 3
Kaldblod Totalt 5214000 2929750 2284250 171 88 83 675 348 327
Varmblod Helnorsk 6360250 3662250 2698000 181 97 84 734 401 333
Varmblod Import 1405500 973000 432500 37 19 18 160 106 54
Varmblod utlreg 169000 33500 135500 13 5 8 22 5 17
Varmblod Totalt 7934750 4668750 3266000 231 121 110 916 512 404
Hester Totalt 13148750 7598500 5550250 402 209 193 1591 860 731

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7795750 5203750 2592000 191 109 82 1032 583 449
Kaldblod Import 262000 185000 77000 4 3 1 38 26 12
Kaldblod utlreg 39500 23000 16500 6 4 2 15 9 6
Kaldblod Totalt 8097250 5411750 2685500 201 116 85 1085 618 467
Varmblod Helnorsk 6978000 3163000 3815000 190 87 103 870 375 495
Varmblod Import 2341000 1817500 523500 47 30 17 243 151 92
Varmblod utlreg 777000 370500 406500 35 23 12 54 28 26
Varmblod Totalt 10096000 5351000 4745000 272 140 132 1167 554 613
Hester Totalt 18193250 10762750 7430500 473 256 217 2252 1172 1080

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6237500 3399000 2838500 209 109 100 1039 505 534
Kaldblod Import 262500 262500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 109000 109000 0 4 3 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 6609000 3770500 2838500 214 113 101 1055 520 535
Varmblod Helnorsk 7356250 4180000 3176250 181 86 95 931 459 472
Varmblod Import 2675500 2188000 487500 51 35 16 250 170 80
Varmblod utlreg 654000 582500 71500 20 15 5 51 42 9
Varmblod Totalt 10685750 6950500 3735250 252 136 116 1232 671 561
Hester Totalt 17294750 10721000 6573750 466 249 217 2287 1191 1096

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4759250 3906250 853000 130 87 43 672 441 231
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 4816250 3963250 853000 134 91 43 677 446 231
Varmblod Helnorsk 3562000 2814750 747250 126 91 35 646 462 184
Varmblod Import 1243000 1147000 96000 48 37 11 239 185 54
Varmblod utlreg 364500 311500 53000 22 13 9 53 43 10
Varmblod Totalt 5169500 4273250 896250 196 141 55 938 690 248
Hester Totalt 9985750 8236500 1749250 330 232 98 1615 1136 479

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3323000 2564500 758500 109 68 41 572 368 204
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3343000 2564500 778500 111 69 42 575 369 206
Varmblod Helnorsk 2192000 1510000 682000 89 61 28 404 249 155
Varmblod Import 863250 677000 186250 26 19 7 141 98 43
Varmblod utlreg 473500 418500 55000 21 20 1 42 41 1
Varmblod Totalt 3528750 2605500 923250 136 100 36 587 388 199
Hester Totalt 6871750 5170000 1701750 247 169 78 1162 757 405

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2443250 1878500 564750 84 54 30 426 259 167
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2446750 1882000 564750 85 55 30 427 260 167
Varmblod Helnorsk 1255750 826000 429750 54 34 20 261 171 90
Varmblod Import 429000 429000 0 20 18 2 105 102 3
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 2415250 1985500 429750 80 57 23 382 288 94
Hester Totalt 4862000 3867500 994500 165 112 53 809 548 261

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1731750 1285250 446500 58 35 23 278 158 120
Kaldblod utlreg 64000 12000 52000 4 2 2 8 3 5
Kaldblod Totalt 1795750 1297250 498500 62 37 25 286 161 125
Varmblod Helnorsk 758500 637500 121000 32 28 4 171 149 22
Varmblod Import 216000 198500 17500 13 11 2 54 46 8
Varmblod utlreg 60500 48500 12000 4 3 1 8 7 1
Varmblod Totalt 1035000 884500 150500 49 42 7 233 202 31
Hester Totalt 2830750 2181750 649000 111 79 32 519 363 156

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1823000 1617500 205500 49 37 12 277 222 55
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1920500 1715000 205500 52 40 12 280 225 55
Varmblod Helnorsk 697500 487000 210500 22 18 4 98 75 23
Varmblod Import 129000 99500 29500 15 11 4 43 28 15
Varmblod utlreg 94500 94500 0 3 3 0 8 8 0
Varmblod Totalt 921000 681000 240000 40 32 8 149 111 38
Hester Totalt 2841500 2396000 445500 92 72 20 429 336 93

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1097250 720000 377250 35 20 15 172 99 73
Kaldblod Totalt 1097250 720000 377250 35 20 15 172 99 73
Varmblod Helnorsk 163500 143000 20500 9 7 2 52 45 7
Varmblod Import 157000 149000 8000 4 3 1 13 8 5
Varmblod Totalt 320500 292000 28500 13 10 3 65 53 12
Hester Totalt 1417750 1012000 405750 48 30 18 237 152 85

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 293000 206500 86500 16 12 4 85 52 33
Kaldblod Totalt 293000 206500 86500 16 12 4 85 52 33
Varmblod Helnorsk 33500 28500 5000 3 2 1 11 8 3
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 38000 33000 5000 4 3 1 12 9 3
Hester Totalt 331000 239500 91500 20 15 5 97 61 36

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 344250 344250 0 15 14 1 67 66 1
Kaldblod Totalt 344250 344250 0 15 14 1 67 66 1
Varmblod Helnorsk 90500 85500 5000 6 5 1 20 18 2
Varmblod Totalt 90500 85500 5000 6 5 1 20 18 2
Hester Totalt 434750 429750 5000 21 19 2 87 84 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 28052024 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0
Kaldblod Totalt 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0
Hester Totalt 185000 185000 0 6 6 0 34 34 0