Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 847
Antall starter: 10 664
Totalt inntjent: kr 54 263 045
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre