Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 884
Antall starter: 10 967
Totalt inntjent: kr 57 399 284
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre