KONTORET STENGT

Skrevet av KHS,  05.07.2016

P.g.a. ferieavvikling er kontoret stengt fra og med torsdag 14. juli til og med fredag 22. juli. Henv. i forbindelse med treningslister kan gjøres til DNT, tlf. 22956000.

Momarken Toto AS