Amatørstall på Momarken etableres - les viktig info. her!

Skrevet av KHS,  04.04.2016

Her kan du lese info. vedr. amatørstallen som skal etableres på Momarken. Styret i Momarken Amatørklubb v. Paal Gulbrandsen, ønsker tilbakemelding på om du kan være interessert i en av boksene som skal leies ut.