KONTORET STENGT

Skrevet av KHS,  16.07.2015

P.g.a. ferieavvikling er kontoret stengt fra og med torsdag 23. juli til og med fredag 31. juli. Henv. i forbindelse med treningslister kan gjøres til DNT, tlf. 22956000.

Momarken Toto AS