Fokus på omsetningen

Skrevet av Richard Ekhaugen,  19.09.2013
Artikkelbilde
Daglig leder på Momarken, Knut Ekhaugen. Foto: Hesteguiden.com.

Daglig leder Knut Ekhaugen setter fokus på omsetningsendringene innen travsporten de siste årene i denne ukes leder.

OMSETNINGEN PÅ HESTESPILL
Det har skjedd store forandringer når det gjelder omsetningen av hestespill. For rundt 20 år siden var baneomsetningen den dominerende inntekten for banene. Ved innføring av x-spill skjøt baneomsetningen ny fart, og fikk et ekstra puff ved lydoverføring. Ved lanseringen av RD med TV-bilder på slutten av 90-tallet fikk vi en ny sterk vekst i omsetningen. I 1998 økte omsetningen med over 300 millioner!


Kommisjonæromsetningen har vært den største omsetningskanalen i et par tiår og nådde sitt høydepunkt i 2008 – samme året som finanskrisen brøt ut. Nå er kommisjonæromsetningen i tilbakegang og står for under 60 % av omsetningen. Baneomsetningen har vært fallende i lang tid og aksellererte etter innføringen av RD. Idag utgjør baneomsetningen rundt 5 %.  Gledeligvis har Momarken en økning i baneomsetningen hittil i år, om enn ikke stor
Den distribusjonskanalen som er i vekst i dag er internett- og mobilomsetning. Til sammen utgjør disse rundt 37 % av omsetningen.


Hestespill møter i dag en helt annerledes og større konkurranse enn tidligere både nasjonalt og internasjonalt. Internett-spill kjenner ingen landegrenser og tilbys 24 timer i døgnet. Sverige vil fjor og i år ha tapt to milliarder i omsetning på hestespill. Også Norge har omsetningsnedgang i år, drøyt 40 millioner pr august.
ATG og Norsk Rikstoto har et nært samarbeide. Av NR’s omsetning er rundt 25 % mot utenlandske arrangement, i all hovedsak svenske. Det jobbes iherdig med ulike tiltak for å snu utviklingen, men hittil har vi ikke klart å «knekke koden».

HALDEN-DAGEN
Anerike og driftige Halden og Omegn Travselskap har tilrettelagt denne dagen med sponsorer.  En varm takk til laget med Cecilie H. Andersson i spissen og vi ønsker kveldens sponsorer spesielt velkommen!


  VI ØNSKER ALLE EN HYGGELIG TRAVKVELD PÅ MOMARKEN!
   Knut Ekhaugen
    Daglig leder