- Fantastisk hobby

Skrevet av Richard Ekhaugen,  10.11.2013
Artikkelbilde
Daglig leder på Momarken, Knut Ekhaugen. Foto: Hesteguiden.com.

Daglig leder Knut Ekhaugen maner til positiv omtale av travsporten. 
- Travsporten er en fantastisk hobby som gir deg uforminnelige opplevelser, understreker han.

 

Å SELGE TRAVSPORTEN
Det er en trend over hele Europa og Nord Amerika at omsetningen på hestespill er fallende. Derved svekkes det økonomiske grunnlaget for hesteholdet, dvs det blir dyrere å holde hest. Men Norge er ikke hardest rammet. Omsetningsnedgangen hittil i år i Danmark er 6.5 %, i Sverige 3.3 % og det samme i Frankrike på egne løp. I Norge er nedgangen 2.6 %. Samlet premiesum i Norge har økt med 2.5 %. Men siden det er færre hester til start og hver hest starter sjeldnere har premier pr starthest økt med 6.7 % i Norge i år.

Snu trenden
Men denne utviklingen fører til at det blir færre hester, årgangskullene reduseres hvert år. Det blir derfor også færre hesteeiere.
Skal vi klare å snu den negative trenden, må vi alle som er engasjert i travsporten slutte med til stadighet å klage på lave premier, dårlige baneforhold, osv. I stedet må vi fortelle venner og kjente, naboer og jobbkolleger at travsporten er en fantastisk hobby som gir deg uforminnelige opplevelser. Og er du blant de heldige hesteeierene som får en god hest kan du som bonus tjene masse penger!
Har du ikke hatt gleden av å være hesteeier, anbefales Folkehesten som en fin start!

RÅDE-DAGEN
Råde og Onsøy Travselskap med Ole Jonny Hansen i spissen har tilrettelagt Råde-dagen med sponsorer. Vi takker laget for flott innsats og ønsker sponsorene spesielt velkommen!

Vi har også besøk av Askim Rotary Klubb her i dag og de ønskes hjertelig velkommen!

VI HÅPER ALLE FÅR EN HYGGELIG TRAVKVELD PÅ MOMARKEN!
   Knut Ekhaugen
      Daglig leder