Bakgrunnen for torsdagens avlysning

Skrevet av Richard Ekhaugen,  02.12.2013
Artikkelbilde
Sports- og markedssjef Kjeld Henning Sandem (bildet) forklarer bakgrunnen for avlysningen av torsdagens lunsjtrav på Momarken. Foto: Richard Ekhaugen.

Det har versert mange rykter og feilaktige påstander i etterkant av torsdagens lunsjavlysning på Momarken. Sportssjef Kjeld Henning Sandem forklarer bakgrunnen i denne artikkelen.

- Lunsjtravet på Momarken torsdag 28. november ble avlyst p.g.a. baneforholdene. Vi vil gjerne komme med noen kommentarer vedrørende årsak, samt hva som ble gjort for å kunne unngå en avlysning. Som kjent var for hard bane grunnen til avlysningen. Det har fremkommet en del uttalelser, spesielt gjennom de sosiale media, vedr. dette. Det som skjedde var følgende, forklarer Sandem:

Banemesteren oppe kl. 01.00
- Onsdag 27. november var det mange varmegrader på Momarken, banen var ganske løs, men slett ikke dårlig. Værmeldingen tilsa fortsatt varmegrader, og den eneste lille bekymring foran lunsjtravet var om banen kunne bli for løs. Dette er imidlertid en helt vanlig problemstilling, og noe man kan behandle på en forsvarlig måte. Vår banemester inspiserte banen kl. 19.00 onsdag kveld, og ingenting var endret siden tidligere på dagen. Hele onsdag ble banen brukt på ordinær måte til trening. Kl. 01.00 om natten var banemesteren oppe og sjekket været. Det var fortsatt varmegrader, og intet tydet på at den kommende dagen ville bli en komplisert dag for banemannskapet.

Salting eller ikke?
- Kl. 07.00 torsdag morgen var de igjen i banen for å  klargjøre en god bane til lunsjtravet. På timene frem til 07.00 var banen blitt hard som betong, og det blåste en iskald og sterk vind. Kulda og frosten i bakken hadde "slått seg". Man kjørte da i banen fram til kl. 09.00. Dette hadde ingen virkning. Man vurderte da enten å salte banen eller å la den ligge for å la den ventede temperaturstigning hjelpe til. Dette er ganske vanlig, og ville normalt ( sammen med harving og skraping ) føre til en tilfredsstillende løpsbane. Salting sammen med temperaturstigning kunne føre til en håpløs, gjørmete bane.

Temperaturstigning
- Etter nøye vurdering valgte man å vente litt med videre bearbeiding av banen. Den ventede temperaturstigning kom, men hadde på grunn av den sterke, kalde vinden ingen virkning i søndre sving og bortre langside. Denne delen av banen ligger i skyggen. Kl.12.00 harvet banemannskapet runde etter runde. Banen ble sakte noe bedre der det var sol, men var fortsatt hard som betong i skyggeområdene.

Stevneveterinæren klar i sin sak
- Vår stevneveterinær var allerede da helt klar på at stevnet, av hensyn til dyrevernet, måtte avlyses. Sammen med han, løpsleder og banemesteren, ble vi likevel enige om å utsette stevnet til kl. 14.00 for å gi det en sjanse til. Det er også på plass å nevne at vi selvfølgelig også hadde samtaler med flere kusker og trenere. Vi håpet at solen og fortsatt bearbeiding av banen kunne gi en effekt. Oppløpssiden og nordre sving ble noe bedre, men for øvrig hjalp det fortsatt lite.

De aktive enige
- Stevneveterinæren, i samtale med løpsleder, var da helt klar i sin sak om avlysning. Vi på Momarken støtter denne avgjørelsen. Aktive vi snakket med, var enige i dette. Det kan også nevnes at allerede før avlysning, var en rekke hester blitt strøket fra løpene – avlysning eller ei.

Gjort noe annerledes?
- Kunne noe vært gjort annerledes? I ettertid vil det alltid komme diskusjoner og råd. Denne gang ble sjeldne vær- og baneproblemer en utfordring som ikke lot seg løse med de vurderingene som ble gjort. Hadde man vært klar over, til tross for værmeldingene, at salting ikke ville vært noe skadelig på noen som helst måte, ville sikkert banemannskapet valgt denne løsningen. Det er å se ting i ettertid. Vi kunne heller ikke utsette og utsette stevnet time etter time. Dette er ikke holdbart verken for hestene eller de aktive.

Tar dyrevelferd på alvor
- Man skal også være klar over at Momarken tar dyrevelferd på alvor, og at det , selvfølgelig, ble et tungtveiende argument. Vi kan ikke huske å ha avlyst et travstevne på grunn av vær eller baneforhold. Det betyr at vårt banemannskap år etter år presenterer en godkjent løpsbane, uansett værforhold. Det håper vi at vi også gjør i mange år fremover. Vi er de første til å beklage en slik avlysning. Det er leit for alle de aktive. Mange har reist langt og får en trist dag innenfor travet. En slik situasjon skaper bare "tapere". Vi får trøste oss med at en gruppe tross alt er vinnerne – hestene.

Honnør til banemannskapene
- Helt uavhengig av dette ønsker jeg å gi honnør til banemannskapet rundt om i landet. De gjør en fantastisk jobb året rundt, kjemper ofte mot dårlig og skiftende vær, og mottar ofte helt unødvendig kjeft. Travsport er en utendørs idrett. Andre idrettsgrener som utføres på snø eller is, opplever utsettelser og avlysninger jevnlig. Dette er helt akseptert  både for de aktive og publikum. Våre mest trafikkerte veier har også svært skiftende, og til dels dårlige, kjøreforhold om vinteren. Det er imidlertid en forventning om at en travbane skal presenteres nærmest som en sommerbane året rundt, hele uka og helst til alle døgnets tider. Det er ikke hele tiden like enkelt….

Beklager på det sterkeste
- Som nevnt beklager vi avlysningen på det sterkeste. Vi tror avgjørelsen var riktig, og mye ble gjort for å forhindre den. Vi tar gjerne imot synspunkter og råd som kan hjelpe oss i å gjøre en enda bedre jobb – til glede både for hester og kusker. Dette gjelder både alt arbeide med en løpsbane, men også travstevnet som arrangement.

Tar avstand fra ytringer
- Til slutt vil jeg ta avstand fra en del av ytringene som har kommet via de sosiale mediene. Flere virker kunnskapsløse, og har en form som nærmer seg sjikane. Det får så være at dette gjelder Momarken. Verre er det når det rammer vårt banemannskap. Norsk travsport trenger positivitet, et klapp på skuldra og løsningsorienterte forslag. Flere av kommentarene har kun motsatt virkning, avrunder Kjeld Henning Sandem.