Momarken scorer høyt

Skrevet av Richard Ekhaugen,  30.04.2013
Artikkelbilde
Daglig leder på Momarken, Knut Ekhaugen, gleder seg over at Momarken kommer svært godt ut i Økonomirapporten for Norsk Travsport 2012. Foto: Hesteguiden.com.

I en tid da effektivisering innen travsporten står høyt på dagsorden er det gledelig at Momarken kommer svært godt ut i Økonomirapporten for Norsk Travsport 2012 som nå foreligger.

Økonomirapporten for Norsk Hestesport imøteses alltid med spenning. Resultatene for 2012 foreligger nå, og rapporten er gledelig lesning sett gjennom Momarken-briller. En fornøyd daglig leder på Momarken, Knut Ekhaugen, opplyser at Momarken har beholdt plassen fra året før som den banen med nest lavest driftskostnader av sammenlignbare baner. Bare Klosterskogen har lavere driftskostnader.

- Naturstridig
- Egentlig er det litt naturstridig at en bane bygd i 1920, med senere utvidelser og nybygg, til sammen 12 000 kvadratmeter bygningsmasse, havner i tetsjiktet når det gjelder lave driftskostnader. Men i disse tider, hvor det er stort fokus på effektivisering i alle ledd i hestesporten, er det svært tilfredsstillende å registrere Momarkens posisjon, innleder Ekhaugen.

Omorganiseringen vellykket
- I det hele viser samtlige driftsselskaper kostnadseffektiv drift, forklarer Momarkens daglige leder før han utdyper.
- I perioden 1999-2012 økte driftskostnadene for samtlige driftsselskaper med 25 %. Dette er lavere enn økningen i konsumprisindeksen. Det er all grunn til å gi omorganiseringen i 1996, med dannelse av DS’er med aksjeselskapsformen og lokale styrer, hovedæren for dette, mener Knut Ekhaugen.