Ikke Momarkedet 2012

Skrevet av Richard Ekhaugen,  02.05.2012
Artikkelbilde
Det vil ikke ble arrangert noe Momarkedet i 2012. Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com.

Styret i Mysen og Omegn Røde Kors har 25.04.12 besluttet å ikke arrangere Momarkedet 2012. Dette kommer frem i en pressemelding fra Mysen og Omegn Røde Kors.

Dette har vært en tung avgjørelse. Momarkedet har en lang historie med mange flotte minner vi er stolte av. Men alt har sin tid. I de senere år har ikke Momarkedet gitt oss inntekter, og vi kan ikke forsvares videre drift i vår regi. Vi ser ingen andre muligheter enn å gå ut av dette. Om andre aktører ønsker å videreføre Momarkedet eller lage tilsvarende arrangement ønsker ikke vi å stå i veien for dette.


Mysen og Omegn Røde Kors sin rolle er å støtte oppunder humanitære behov lokalt, og vi vil fortsette å fokusere på dette. Vi vil i større grad rette fokuset mot de aktivitetene som drives av frivillige i Mysen og Omegn Røde Kors som Barnehjelp, Barn og unge i Røde Kors, Hjelpekorps, Visitortjeneste og Besøkstjeneste.


Vi vil takke frivillige, gjester, artister og alle andre som bidradd til Momarkedet gjennom alle disse årene.


Lars Ove Flaten
Leder Mysen og Omegn Røde Kors
Tlf: 95 78 67 90