Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 318
Antall starter: 4 222
Totalt inntjent: kr 13 678 915
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre