Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll

Lisens nr.: 1448
Antall seire: 3 162
Antall starter: 34 085
Totalt inntjent: kr 168 830 236
Tlf.nr.: 48002514(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallaustevoll.com/