Fortjente hederstegn!

Skrevet av KHS,  20.04.2017
Artikkelbilde
Knut Ekhaugen og Gunnar Gjerstad fikk under årets generalforsamling tildelt hvert sitt fortjente hederstegn! Foto: Øystein Gamlem

Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane har avholdt generalforsamling og de formelle delene av denne gikk raskt unna etter et godt år med overskudd i begge selskaper. Det var også i all hovedsak gjenvalg på de fleste styreposisjoner, men Øystein Østre ønsket å tre ut av styret etter to perioder. Erik Unaas, ordfører i Eidsberg Kommune, ble valgt inn som nytt styremedlem. Styret i de to Momarken-selskapene tildelte under generalforsamlingen Momarkens velfortjente hederstegn til Gunnar Gjerstad og Knut Ekhaugen. Begge er personer som med stort engasjement på hver sine områder har bidratt sterkt til utviklingen på Momarken og i hestesporten i regionen,

Momarken Toto AS