Grønt lys?

Skrevet av Richard Ekhaugen,  16.09.2013
Artikkelbilde
4 Lightsonlightsoff (V65-5) blir Ole Jonny Solbergs (bildet) holdepunkt på Momarken tirsdag. Foto: Richard Ekhaugen.

Ole Jonny Solberg stoler på at Frode Hamre gir grønt lys i V65-5 på Momarken tirsdag.

V65 liten
V65-1: 2-3-4-8
V65-2: 2-4-7-10
V65-3: 2-7-8
V65-4: 7-8-10
V65-5: 4 Lightsonlightsoff
V65-6: 2 Pippi
144 kroner

V65 stor
V65-1: 2-3-4-5-6-8-10-11-12
V65-2: 2-4-7-10
V65-3: 2-7-8
V65-4: 6-7-8-10
V65-5: 4 Lightsonlightsoff
V65-6: 2-3
864 kroner

V5 liten
V5-1: 4-5-6-7-8-10
V5-2: 4 Lightsonlightsoff
V5-3: 2-3
V5-4: 4-5-6-7-9
V5-5: 8-10
120 kroner

V5 stor
V5-1: 3-4-5-6-7-8-10
V5-2: 1-4-5-8
V5-3: 2-3
V5-4: 4-5-6-7-9
V5-5: 8-9
560 kroner